Om Admin

I Hammarby sedan 17 februari 1917

Veteranernas årsmöte på Roddhuset 12/4 kl 18.00.

Styrelsen träffades 15.00 för iordningställande och dukning. Alla papper som ska vara inför mötet, drycker, mat och hur ställer vi borden för att få rum med alla 63 anmälda. 

Allt var fixat när de första gästerna klev upp för trappan till festvåningen. Genast steg sorlet när gamla lirare mötes som kanske inte setts sedan senaste träffen. De eftertraktade lotterna gick snabbt åt. Åke Hellman med dragspelet och Anders Lindgren med keyboard var tidigt på plats med lätt bakgrundsmusik o värmde upp inför allsången. 

18.00 klämtade ordförande Jan Lundqvist i klockan för” första ringningen” och 5 minuter senare var det Parentation för våra bortgångna bröder, många fina vänner har lämnat oss under året 

Styrelsemötet öppnas och i år var det för ovanlighetens skull flera nyval till styrelsen. 

Jan Lundqvist lämnar efter 38 år som ordförande i olika föreningar i Hammarby, de sista 12 i SHV som han lett till nya höjder. Jan Lundqvist utnämndes till Hedersordförande och blev tilldelad Hammarbybragden 2023, för sitt mångåriga arbete i styrelserummet.

Sanna Granbeck (fotbollen) valdes till ny ordförande.
Valdes till ledmöter:
Henrik Östling (fotbollen)
Roger Sundström (bandyn)

Till ledamot i valberedningen vakdes Gabriel Isoz.

Efter årsmötet intogs traditionsenlig middag, gubbröra på kavring och pannbiff m potatis från Johan på Årsta. Några snapsvisor blev det.

Tillställningen avslutades som vanligt med lottdragning där det som vanligt dignande prisbordet hägrade. Stort tack till alla våra generösa medlemmar som gör detta möjligt.

Bilder: https://www.hammarbyveteranerna.se/galleri-arsmote-2024-04-12/

ÅRSMÖTE 2024 den 12 april

Inbjudan till
Årsmöte 2024
det 107:e

Årsmötet äger rum i Roddhuset vid Årstaviken – Sundstabacken 12 Fredagen den 12:e april 2024 kl. 18.00. Samling 17.30

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

Valberedningens förslag bifogas och anslås på Kanalplan 4 veckor före årsmötet. Mer information kan fås från Valberedningens representant Björn Jansson (070 598 91 47).

Efter årsmötet serveras det en VÅRMENY
inkluderande en förrätt, varmrätt, måltidsdricka, kaffe och kaka till priset av 175:-.
Önskade ädeldrycker till SHV-priser.

Gläd kassören med att sätta in supéavgiften i god tid på BG, 5572-0593 eller till swish 070-3938520, Magnus Gunér, märkt 2024.

Bindande anmälan senast torsdagen den 4 april till endera
Jan Lundqvist jan@jlark.se eller 070-461 83 16
Magnus Gunér magnusguner@yahoo.com eller 070-393 85 20

Hjärtligt välkomna!
SHVs Styrelse

Bifogade filer:
Inbjudan till årsmötet 2024
Valberedningens förslag (korrigerad 2024-03-15)

Blotet 10 nov 2023

Fredagen den 11 november hade Hammarbyveteranerna (SHV) sin årliga höstsammankomst BLOTET: Med inval av nya medlemmar.

Efter receptionen följde middag och underhållning med musik och hammarbysånger. 65 st deltog och 8 nya Adepter valdes in representerande följande Hammarbyföreningar: Fotboll, Basket, Rodd, Boxning, Innebandy och Orientering.

SHV bildades den 17 februari 1917 av ett antal hammarbyiter och har till ändamål att sammanhålla mångåriga medlemmar till föreningens bästa samt för egen trevnad och ömsesidig hjälp.

Sällskapet har ca 200 medlemmar från de 20 medlemsföreningarna inom Hammarby IF (Inkl SHV) SHV har i sin verksamhet två fasta träffar per år. Årsmötet samt Höstblotet. Blotet är det tillfälle då nya adepter prövas omsorgsfullt för inträde i sällskapet. I övrigt förekommer arrangemang som har anknytning till Hammarby och Söder. T.ex. Allsång på Mosebacke i början av augusti månad. År 2023 var det 21:a året som SHV arrangerade allsång. Samt vandringar med guide på Södermalm med närförort m.m.

Sällskapet har också år 1944 instiftat utmärkelsen Hammarbybragden vilken delas ut årligen till någon/några värdiga kandidater för aktiva idrottsliga meriter såväl som för god ledargärning.

Jan Lundqvist
Ordf i SHV

Bildgalleri… uppdaterat 2023-11-17