SHV – Sällskapet Hammarby-veteranerna

SHV bildades den 17 februari 1917.

 
Vild från 100-årsjubileet 2017.
Roddhuset vid Skanstull.
Sällskapet vid 100-årsjubileet 2017, Roddhuset Skanstull.
Sällskapets ändamål är:

Att hålla samman medlemmarna till Hammarbyfamiljens bästa,
att se till att familjekänslan behålls och förstärks,
att dela ut SHV’s hedersmärke Hammarbybragden,
att med stipendium och bidrag stödja den aktiva verksamheten inom Hammarbyfamiljen.

 

SHV har år 2023 ca 200 medlemmar.