Om oss

SHV – Sällskapet Hammarby-veteranerna

SHV bildades den 17 februari 1917, och har år 2023 ca 200 medlemmar.

Sedan dess har man arbetat för att hålla samman medlemmarna och bibehålla föreningsgemenskapen och Hammarbykänslan.

Sedan 1944 delar SHV ut sitt hedersmärke, Hammarbybragden, till någon förtjänt Hammarbyit och man stödjer också den aktiva eller administrativa verksamheten med stipendier.

Att hålla ihop Hammarbyfamiljen känns ju extra angeläget idag när Hammarby IF juridiskt sett delats upp i enskilda idrottsföreningar. Totalt 17 föreningar, inkluderat SHV.

Hammarby Roddförening startade sin verksamhet den 10 april 1889 och ombildades till Hammarby IF (HIF) den 7 mars 1897.

Olika Specialidrotter kom succesivt att ingå i  Hammarby IF som sektioner.

Den 1 januari 1999 ombildades HIF till en såkallad Alliansföreing avsedd att hålla samman de olika specialidrottsföreningarna.

Sällskapet Hammarby-veteranernas emblem är en Hammarbyflagga med S-H-V i varsitt av flaggans gröna vågfält, allt omslutet av en lagerkrans av guld.

För att bli medlem i SHV krävs seniormedlemskap i någon av medlemsföreningarna i minst 10 år, personer som inte uppfyller detta formella krav kan i undantagsfall bli medlemmar.

Medlemskap i SHV kan sökas via någon av medlemsföreningarna eller direkt till SHV.

Presumtiva medlemmar kallas till Blotet för att enligt hävdvunna ceremonier prövas inför beslut om inträde, utan denna ritual kan ingen vinna inträde i SHV.

Blotet äger rum en gång per år.

Sällskapets ändamål är:

Att hålla samman medlemmarna till Hammarbyfamiljens bästa,
att se till att familjekänslan behålls och förstärks,
att dela ut SHV’s hedersmärke Hammarbybragden,
att med stipendium och bidrag stödja den aktiva verksamheten inom Hammarbyfamiljen.

Bild från 100-årsjubileet 2017.
Roddhuset vid Skanstull.
Sällskapet vid 100-årsjubileet 2017, Roddhuset Skanstull.